Szóbeli-írásbeli kommunikáció

Számos mód létezik arra, hogy egy vállalkozás a környezetével kommunikáljon. A tudatos kommunikáció kialakítása elengedhetetlen a különböző projektek sikeressége érdekében. Már a vállalkozás elején meg kell határozni a kommunikációs stratégiát, mely magába foglalja azokat a konkrét lépéseket, amelyek meghatározzák az írásbeli és szóbeli kommunikációs eszközök használatát.

A kommunikáció tudatos tervezéséhez öt pontot mindenképpen szükséges végiggondolni, ezek közül az első, az elvárások. Az elsődleges célkitűzés, hogy a vállalkozók a kiválasztott eszközökkel minél (költség)hatékonyabban érjék el az elején lefektetett célkitűzéseket, ehhez tisztában kell lenniük az adott projekttel kapcsolatos elvárásaikkal. Kiemelten fontos a célcsoportok felállítása, mely nagymértékben befolyásolja a kommunikáció eszközeit.  A harmadik pont a cselekvésre ösztönzés, hiszen az eredményes kommunikáció a célcsoport tagjait valamilyen formában cselekvésre ösztönzi. Ezen kívül hangsúlyozni szükséges, hogy milyen előnyökkel jár a vállalkozás által kínált termék vagy éppen szolgáltatás a célközönség számára. Utóbbihoz érdemes átfogóan elemezni a célcsoportok életvitelét, médiafigyelési szokásait.

A XXI. században az írásbeli és szóbeli kommunikáció közötti határok már nem olyan élesek, ez kiemelten igaz arra az esetre, ha egy vállalkozás kommunikációs eszközeit vizsgáljuk. Az eszközöket többféleképpen csoportosíthatjuk:

  • személyes kommunikáció színterei: előadások, nyílt levelek
  • rendezvények: termékbemutatók, kiállítások, szakmai fórumok, konferenciák
  • tömegkommunikációs eszközök használata (interjúk, sajtótájékoztatók)
  • szponzorációs tevékenységek: mecénatúra, támogatások
  • internetes reklámok
  • saját honlap vagy szakmai blog készítése
  • közösségi média használata: Facebook, Instagram, YouTube.

A fenti eszközök mind írásos, mind szóbeli kommunikáció formájában megjelenhetnek. Már nem teljesen csak az írásbeli komunikáció kizárólagossága a régi mondás, miszerint az írás megmarad, a szó elszáll, hiszen a modern információs kommunikációs technológia eszközei lehetővé teszik, hogy a szóbeli prezentációk utólag is bárki számára visszanézhetőek legyenek. Azonban az még mindig helytálló, hogy a leírt szónak súlya van, mely az üzleti és vállalkozó életben kimondottan nagy jelentőséggel bír. Az írásban rögzített információknak jogi és anyagi következményei lehetnek, ezért kiemelten sokat számít, hogy milyen tartalommal töltjük meg hivatalos leveleinket, mindezek mellett természetesen az esztétikus formára és a helyesírásra is figyelmet kell fordítani.

A szóbeli kommunikáció alapjai a kölcsönös figyelem és tisztelet, ezek nélkül nem működhet az üzleti partnerek közötti kapcsolat. Három összetevőt szükséges még megemlíteni, a tartalom, a hatékonyság és az érvényesítő képesség.  Ezek közül a hatékonyság az egyik faktor, mely nagymértékben eldöntheti, hogy melyik vállalkozás sikeresebb. A kommunikáció hatékonyságra nagy eredménnyel lehet, ha a vállalkozás vezetője magas érzelmi intelligenciával bír, mert feltérképezi a partnerek értelmi, érzelmi és szakmai szintjét, majd ezt figyelembe véve választja ki a megfelelő kommunikációs stratégiát.

Felmerül a kérdés, hogy milyen módon fejleszthető a kommunikáció hatékonysága. Manapság számos erre szakosodott pedagógiai, pszichológiai és hasonló jellegű területen tevékenykedő szakember segítségét lehet igénybe venni, akik problémaorientált módszerekkel segítik és adnak tanácsot a vállalkozásokban dolgozó személyeknek.