Erőforrástervezés

Egy sikeresen működő vállalkozáshoz különböző típusú és összetételű erőforrásokra van szükség, ezeknek az igényeknek a meghatározására szolgál az erőforrástervezés. Az erőforrás-tervezés célja egyrészt, hogy biztosítsa a forgalmi és termelési tervekben a feladatokhoz szükséges mennyiségű, minőségű és összetételű erőforrás-állományt, emellett létrejöhessen a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználása.

Az erőforrás felhasználás egy vállalkozás üzleti tervének kidolgozása során többféle funkciót is betölthet, mely a hatékony stratégia szempontjából nagyon nagy jelentőséggel bír. Egyrészt működhet egyfajta visszacsatolásként, másrészről pedig esélyt biztosít a következtetéseket levonni. A visszacsatolás főként a vállalkozás marketing tervezetében leírtak és a termelési feladatok irányába mutat. Ezeken a funkciókon felül a tervezés során körvonalazódnak azok a taktikai lépések, melyek a későbbiek során a hosszútávú célkitűzések elérése érdekében szükségessé válhatnak.

Az erőforrásokat többféleképpen is csoportosíthatjuk:

  • fizikai erőforrások
  • emberi erőforrások
  • pénzügyi erőforrások

Az egyes erőforráscsoportok arányai kapcsán nem lehet egyfajta sablont kialakítani minden vállalkozásra, hiszen az adott projekttől függ, hogy éppen hogyan oszlanak el a fizikai, emberi vagy éppen pénzügyi források. Ennek ellenére a három csoport közül a humánerőforrásoknak van meghatározó szerepe a projekt sikeres teljesítésének szemszögéből.

Az emberi erőforrásoknak a kellő időben, helyszínen, mennyiségben és szakismerettel szükséges rendelkezésre állni ahhoz, hogy az adott vállalkozás számára hatékonyak legyenek. Ezeket a feltételeket természetesen előre biztosítani szükséges, olyan opciókat kell kidolgozni, amelyek rugalmasan alkalmazkodnak a piac bármilyen irányú változásaihoz, mindezek mellett a humán stratégiának figyelembe kell vennie a szervezeti kultúrát és a szervezetre irányuló belső és külső hatásokat egyaránt. A humán stratégia keretében többféle elemet is meg kell említeni, azonban nincs egy általános érvényű sablon az elemek számát és tartalmát illetően, hiszen azokra a vállalkozás típusa, nagysága és a körülvevő piac szerepe mind hatással van.

 

A teljesség igénye nélkül a következő elemek alkotják a stratégia részét:

  • szocializáció a munkahelyen
  • konfliktuskezelés
  • motivációs stratégia
  • munkaügyi kapcsolatok stratégia
  • karriertervezés – életpálya modell
  • korszerű kiválasztási rendszer

Az emberi erőforrás tervezés során az egyik fő célkitűzés, hogy olyan integrált emberi erőforrás politikát és programot dolgozzunk ki, amelynek segítségével az emberek és az adott vállalkozás céljai összhangba kerülnek egymással. Ennek az összhangnak az elérése érdekében érdemes munkaerőtervben összegyűjteni az információkat.

A munkaterv alapvetően jelen és jövőorientált, ez alapján két szakaszra osztható fel: az elemzésre és az úgynevezett akciótervezésre. Egyrészt kitér a jelenlegi kondíciókra és azok értékelésére, másrészt a hosszútávú érdekek miatt megcélozza a jövőbeli események, feltételek elemzését. Az emberi erőforrás tervezés két alapvető fázisra bontható: az elemzésre és az akciótervezésre. Az elemzés a jelenlegi emberi erőforrás kondíció értékelése mellett, a jövőbeli feltételek, események információinak megítélését célozza meg az emberi erőforrás célok megfogalmazása érdekében.