Stratégiaalkotás

Már egy vállalkozás legelején meghatározó lépés a stratégiaalkotás, hiszen így alakulhat ki az a vezérfonal, amelyre a későbbiek során a vállalkozás alapoz. Tisztázni kell, hogy milyen értékek és normák köré szeretnénk szervezni vállalkozásunkat. Emellett figyelembe kell venni, hogy a stratégiaalkotás folyamatos, ezért időközönként újra meg kell vizsgálni és aktuálissá tenni a felmerülő problémák és helyzetekhez alkalmazkodva. Vizsgálni kell, hogy vajon az éppen aktuális stratégia még mindig érvényes-e, megjelent-e bármilyen új kockázati tényező vagy éppen potenciál.

A stratégia kapcsán tanulmányozni szükséges, hogy milyen következményei lehetnek, mindeközben nem lehet ignorálni a vállalkozás környezeti faktorait sem. Szem előtt kell tartani a technikai újításokat, a piaci trendeket, az ágazati fejlesztéseket és a versenytársak munkáit is.

A vállalkozói stratégialkotás számos lépésből áll, melyek a következőek:

  • a stratégia megfogalmazása
  • a stratégiai problémák feltárása
  • a problémák kiindulópontjainak feltérképezése
  • új stratégia megfogalmazása
  • új stratégiai változatok kiértékelése
  • új stratégia kiválasztása.

A stratégia megfogalmazásakor szem előtt kell tartani a jelenlegi stratégiát, az üzleti eredményre vonatkozó célkitűzéseket és a szükséges üzleti tevékenységek fajtáit. A második lépés során a stratégiai problémákra kell összpontosítani, melynek kapcsán mindenképpen választ kell adni arra kérdésre, hogy vajon haladhat-e a vállalkozás a jelenlegi stratégia mentén, érvényes-e még, vagy esetleg szükséges új irányt választani. A problémák feltérképezéséhez elengedhetetlen tisztában lenni vele, hogy rendelkezünk-e elég erőforrással, kihasználjuk-e a vállalkozás speciális képességeit, rendelkezünk-e versenyelőnnyel a piacon.

Egy jól kidolgozott stratégia segítségével könnyebbé válnak a munkaszervezési folyamatok a vállalkozás összes érintett résztvevője számára, mely által a fejlődési lehetőségek is biztosítva lesznek. Egy vállalkozás stratégiája szempontjából mérvadó, hogy a tulajdonosi és vezetői funkciók és a vállalkozás minden hatalma és felelőssége többnyire egy személyben összpontosulnak, ebből kifolyólag különösen nagy szerepe van a kockázatvállalásnak és a kezdeményezőkészségnek. Ha a vállalkozó nyitott az új alternatívák irányába akár a tartalom, akár a módszerek kiválasztása kapcsán, akkor nagyobb eséllyel nyit az új stratégiák irányába, melyek segítségével a profit is növekedhet.

A vállalkozások központi stratégiájának egyik célja a folyamatos növekedés, a teljesítmény mérésnek legjobb eszköze és indikátora tehát az üzleti vállalkozás növekedése. Az új stratégiai változatok megfogalmazása és a vállalkozó értékrendje szoros összefüggésben áll egymással. Tekintettel kell lenni arra, hogy vajon milyen mértékben és milyen módon változhat az értékrend az új változatok által, majd a kiértékelés idején megvizsgálni, hogy mennyire áll közel a jelenlegi értékrendhez, mely változatnak járnak a legkevesebb problémával hosszútávon. Az új stratégia kiválasztását követően is folyamatosan reflektálást kell végezni, hiszen ahogyan már az elején fogalmaztunk, a stratégiaalkotás permamens, a különböző tényezők függvényében változtatást igényelhet.

Összességében kijelenthető, hogy a vállalkozások stratégiája a környezet alakíthatóságán múlik, egy megfelelő képességekkel rendelkező vezető koordinációjával növekedésorientálttá tehető az adott projekt, azonban a folyamatos változtatások és innovatív hozzáállás elengedhetetlen a hatékony stratégiai tervezéshez.