Ambíció, motiváció, kitartás

„Ambíciózus egy ember!” Hallhatjuk ezt sokszor a munkánk, magánéletünk során más emberekről alkotott vélemények kapcsán. Azonban mintha negatív jelzővé kezdett volna válni – ami talán nem meglepő, figyelembe véve, hogy a magyar nyelvben szinonímaként a „becsvágy” kifejezést használjuk – , annak ellenére, hogy tulajdonképpen egy olyan magánszemélyről vagy cégért, vállalkozásért felelős vezetőről van szó, aki mindent megtesz azért, hogy megvalósítsa álmait. Mely álom – általánosságban véve – akkor van sikerre ítélve, ha kapcsolódik ahhoz, amit az az adott ember vagy csoport (akik adott szervezet mögött állnak) szeret is csinálni. Ambiciózusnak lenni – kiváltképp az üzleti életben –  azt jelenti, hogy az akár a nehezen elérhető, megvalósítható, mondhatni már irreális célok ellett is kitart valaki és mindent megtesz azok megtartása és elérése érdekében. Magánszemély esetében is általában egy olyan álomról, teljesítményről van szó, amiért képesek vagyuk a legtöbbet, a szinte lehetetlent is megtenni, kockáztatni érte és menet közben másokat (családtagjainkat, munkatársainkat, feletteseinket) is megyőzni azok hitelességéről, ha szükséges.

Vállalkozói szemszögből nézve a dolgot, talán az ambíció lehet az egyik legnehezebb készség, hiszen itt arról van szó, hogy annak ellenére is folytatod a projektet, a vállalkozás működését, hogy a jelenlegi helyzet nehéz vagy akár egyenesen szörnyű. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy már a folyamat elején ismerjük a célt, amit el akarunk érni és arról soha el nem veszíthetjük a fókuszt, nem engedhetjük meg sem a környezetünkben lévő embereknek, döntéshozóknak vagy épp az aktuális gazdasági helyzetnek, hogy attól eltérítsenek. A sikeres vállalkozóknak keményen meg kell dolgozniuk, dinamikusnak kell maradniuk és mindig képesnek lenni megküzdeni a szélsőségekkel.

Ha össze akarjuk foglalni milyen készségeket feltételez tőlünk az ambíció, hogy ambíciózus vállalkozónak vagy vezetőnek nevezhessük magunkat, azok az alábbiak:

  • Képesnek kell lennünk az ötletek megvalósítása érdekében az egyes lépéseket konkrét cselekvéssé alakítani.
  • Kellően türelmesnek és kitartónak kell lenni, hogy elérjük a  hosszú távú egyéni vagy csoportos célokat.
  • Ellen kell tudni állni az állandó nyomásnak, az időközönként felmerülő  nehézségeknek és átmeneti kudarcoknak egyaránt.

Amennyiben egy csapat vagy vállalkozás vezetői vagyunk, akkor mindezt úgy kell csinálnunk, hogy a minket támogató, bennünk bízó társaink megingó hitét is vissza tudjuk hozni és a kitűzött célt továbbra is meg kívánják velünk valósítani. Ezt a fajta kohéziót a csapatunkon belül egyébként csak akkor leszünk képesek megvalósítani, ha a kitűzött cél valóban közös cél és minden egyes tag a magáénak érzi azt, látja benne a szerepét és az eredmény elérése érdekében kellően motivált az elejétől a végéig.