Vállalkozói szellem

Vállalkozóiság, vállalkozói szellem, sajnos nincs igazán jó magyar szó vagy kifejezés az angol „entrepreneurship” kifejezés helyettesítésére. Annyit viszont biztosan kijelenthetünk, hogy semmiképpen sem csak a vállalkozói tevékenységet folytató vagy vállalkozások vezetését betöltő, egyben gazdasági szereplők működési metódusaira vagy gondolkodásmódjára kell gondoljunk. Az e tekinttben beállt felfogásbeli változások a fogalom meghatározások tekintetében is tettenérhető, hiszen korábban szűkebb fogalomként a vállalkozóiságot egy új vállalkozás megtervezésének és elindításának, illetve annak működtetésének a folyamataként írták le.

A mai modern felfogású fogalom meghatározások azonban már egy az embereknek, állampolgároknak az élet minden területén alkalmazható, a személyes készségeik fejlesztésétől kezdve, a társadalomban való aktív részvételen át, a munkavállalóként a munkaerőpiacra (újra) belépéské vagy önálló vállalkozóként, és a vállalkozások indítását magába foglaló keretredszerként tekintenek rá.

Az Európai Unió kérése elkészített kutatás, és az azon alapuló 2016-ban ismertetett „EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework; JRC Science for policy report”-ban kialakításra került fogalomkör a kezdeményezőkészséget is ide sorolja, felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy a vállalkozások alatt a kultúrális, társadalmi irányultásgúakat is érteni kell, a kereskelemi céllal létrehozott entitásokon túl. Röviden összefoglalva azonban mindenképp érték (nem csupán gazdasági jellegűt, követve a fenti meghatározást) létrehozására irányul az a fajta tevékenység, működés amit ide sorolhatunk be.

Az innovációs tevékenység, innovatív gondolkodásmód szemszögéből nézve a dolgot, számunkra a legalkalmazhatóbb megközelítés a közgazdaságtudományban kialakult verzió lehet, mely az ötletekben, találmányokban rejlő lehetőségek kiaknázásához kapcsolódik. Úgy látják ugyanis, hogy azok bírnak vállalkozói szellemiséggel, akik képesek ezen innovatív ötletek vagy fejlesztések termékké és szolgáltatásokká való átalakítására, továbbá  az ehhez meghatározott cselekedetek megvalósítására, végrehajtására is.

Természetesen a fentiekben meghatározásra került szellemiség, hozzáállás nem egy, hanem igen sok készséget és képességet feltételez. Az a jó hírünk viszont, hogy ezek jó része tanulható és fejleszthető, illetve több készségre igaz az, hogy ott rejtőzik bennünk, csakeddig nem ismertük fel magunkban, hiszen nem volt szükség ilyen szempontú elemzésre személyiségünk tekintetében.