Pénzügyi, gazdasági műveltség

Bár alapvetőnek tűnhet eme képesség fogalma és megléte saját magunk tekintetében, azonban érdemes ezt mégis közelebbről megvizsgálni, ugyanis nagyon jelentős kihatással lehet jövőbeni terveinkre, vállalkozási eredményességünkre. Mi is jelent a pénzügyi műveltség? „A pénzügyi műveltség a különféle pénzügyi készségek megértésének és hatékony felhasználásának képessége, beleértve a személyes pénzügyi menedzsmentet, a költségvetés tervezését és a befektetéseket.” Ezen készségek hiányát a szakirodalom tulajdonképpen pénzügyi írástudatlanságnak nevezi. E fajta műveltség, ismeretanyag megléte a 21. században igencsak aktuális kérdés, hiszen soha nem volt még a pénzügyi világ összetettebb, mint most és sokan alapítanak vállalkozást kényszerből vagy divatból. Amíg azonban a vállalkozói szellem megléte és igazolása, a vállakozóiság divatos és trendi, addig a mérleg megértése sajnos nem. Ha a mindennapi élet szemszögéből, vagyis gyakorlati szempontból nézzük, akkor elmondható, hogy amellett , hogy ez a fajta műveltség erős alapja lehet az életélok megvalósításának, a felelősségteljes adósságkezelésnek, az is igaz, hogy  a pénzügyi ismeretekkel rendelkező emberek általában kevésbé vannak kiszolgáltatva a pénzügyi csalásoknak, halmoznak fel adóterheket vagy hoznak rossz döntéseket a kiadások tekintetében. A kisebb és nagyobb gazdasági válságok és azok hatásai is sokkal kisebb károkat tudtak volna okozni nemzeti, regionális vagy világ szinten, amennyiben mind a magán személyek, mind a vállalkozások vezetői képzettebbek lennének ezen a téren.

Ahogy látjuk a pénzügyi ismeretek hiánya tehát számos buktatóhoz vezethet, így egyértelműen kijelenthetjük, hogy senki nem lehet sikeres vállalkozó, ha nem tud bánni a pénzzel. Olyan struktúrát kell felépíteni, ahol ellenőrizni lehet a bevételeket és a költségeket egyaránt, továbbá ki kell számolni a megtakarítás arányát is. Fontos a naprakész tudás, vagyis tájékozódni szükséges  legfrissebb pénzügyi befektetési lehetőségekről és szabályokról ugyanúgy, mint felkészültnek lenni a tekintetben, hogy miként lehet lavírozni, ha esetleg nehéz időszakba találná magát a vállalkozás.

A pénzügyi műveltség birtokában tehát képesek lehetünk az alábbiakra:

  • Megbecsülni az ötlet értékteremtő tevékenységgé alakításának költségeit.
  • Megtervezni, végrehajtani és értékelni a pénzügyi döntéseket az idő múlásával.
  • Kezelni, menedzselni és ellenőrizni a financiális kérdéseket, hogy meg lehessen bizonyosodni arról, hogy értékteremtő tevékenység hosszú távon is tartható-e.

A pénzügyi műveltség, a pénzügyi kultúra megléte adott személynél tehát nem csak ismeretanyagot jelent, hanem készségek és egyéb kognitív képességek meglétét is.

A pénzügyi, gazdasági műveltség és a vállalkozói készségek, képességek összefüggését vizsgálva a szakirodalomban található cikkek alapján kijelenthető, hogy  a vállalkozói ismeretek oktatása közvetlenül és pozitívan befolyásolja a pénzügyi ismeretek többségét. Amennyiben tehát a főiskolán, vagy a környezetében elérhető egyéb formában megvalósuló vállalkozói készségek fejlesztésére irányuló képzésen, kurzuson vesz részt, pénzügyi műveltsége is gyarapodik.

„A pénzügyi kultúra a tudatosság, ismeretek, készségek, attitűdök és viselkedések kombinációja, amelyekre szükség van a megalapozott pénzügyi döntések meghozatalához és végső soron az egyéni pénzügyi jólét eléréséhez”.